Proning DHI logo

 

 

PROJEKT

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Samobora, I etapa-projekt razvoja kanalizacijskog sustava.

Analiza varijanti razvoja sustava, tehno-ekonomska analiza optimalnog rješenja pročišćavanja otpadnih voda, master plan sustava odvodnje, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove za aglomeracija uSamobor (49.700 ES).

Naručitelj: Komunalac , Samobor

Godina izrade: 2010


PROJEKT

Projekt optimalizacije sustava odvodnje grada Zagreba (POKS) – III faza.

Naručitelj: Vodoopskrba i odvodnja Zagreb

Godina izrade: 2005


PROJEKT

Projekt optimalizacije sustava odvodnje grada Zagreba (POKS) – II faza.

Naručitelj: Ured za izgradnju grada - Zagreb

Godina izrade: 1998


PROJEKT

Projekt optimalizacije sustava odvodnje grada Zagreba (POKS) – I faza.

Naručitelj: Ured za izgradnju grada - Zagreb

Godina izrade: 1996

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr