Proning DHI logo

 

 

PROJEKT

Izrada studijske projektne dokumentacije sustava odvodnje aglomeracije Čakovec: a) studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta za kohezijski fond EU b) studije utjecaja na okoliš.

Projekt se sastoji od izrade studije izvodljivosti i aplikacije za prijavu projekta za kohezijski fond te studije utjecaja na okoliš za sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda veličine 75000 ES (ekvivalenata stanovnika).

Naručitelj: Međimurske vode, Čakovec

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2012

Pročitaj više

PROJEKT

Idejni projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Samobor, idejnih projekata i glavnih projekata za objekte sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Samobor i Zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Samobor.

Idejni i glavni projekti odvodnje područja aglomeracije Samobor (49.700 ES) ukupne duljine projektiranih cjevovoda 35 km, a od toga 8,3 km veličine> DN 500 mm.

Naručitelj: Komunalac , Samobor

Komisionar: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2013


PROJEKT

Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Samobora, I etapa-projekt razvoja kanalizacijskog sustava.

Analiza varijanti razvoja sustava, tehno-ekonomska analiza optimalnog rješenja pročišćavanja otpadnih voda, master plan sustava odvodnje, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš i aplikacija za EU fondove za aglomeracija uSamobor (49.700 ES).

Naručitelj: Komunalac , Samobor

Godina izrade: 2010


PROJEKT

Studija izvodivosti za Dugo Selo te procjena ulaganja u sustave pročišćavanja

Projektom je obuhvaćena izrada UPOVa Dugo Selo te proširenje sustava odvodnje područja Dugog Sela i Rugvice, kao i procjena investicije za Dugo Selo, Daruvar, Ilok, Vukovar i Vinkovce financirane kreditom IBRDa.

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2010


PROJEKT

Razvitak i primjena modela i smjernica za podršku pri donošenju odluka o nadogradnji i povećanju radne učinkovitosti postojećih UPOV-a.

Projekt je pokrenut u sklopu komponente tehnička pomoć Projekta Unutarnjih voda – Zajam 7453/HR.
Trajanje projekta je petnaest mjeseci i čine ga četiri različite ali međusobno povezane i logične faze.

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2011

Pročitaj više

PROJEKT

Idejni projekt rekonstrukcije UPOVa Samobor sa studijom utjecaja na okoliš i idejnim projektom za lokacijsku dozvolu.

Idejno rješenje i idejni projekt za lokacijsku dozvolu za UPOV Samobor (44.000 ES) i studija utjecaja na okoliš za sustav odvodnje i UPOV.

Naručitelj: Hrvatske vode, Zagreb

Godina izrade: 2000

We are a proud member of Clean Hydrogen Alliance

Declaration

May 4th 2020 - Coronavirus Global Response International Pledging Event Countdown

Prognoziranje poplava u realnom vremenu na slivu rijeke Save u Hrvatskoj

Continuation of implementation of the pilot project and capacity building for flood forecasting - Sava from Sisak to the border with Republic of Serbia

RECONECT partner

RECONECT projekt letak

Kontakt

PRONING DHI d.o.o. za projektiranje, usluge i trgovinu
Sjedište:
Račkoga 3, 10000 Zagreb, Croatia

Ured Zagreb:
Otona Kučere 5, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel. (+385 1) 455-6903, 461-0903, 461-0904
fax. (+385 1) 455-6904

Ured Split:
Vukovarska 7, 21000 Split, Hrvatska
tel. (+385 21) 343-520
fax. (+385 21) 480-114

E-mail: info@proning-dhi.hr